MC VIET THAO- CBL (425)- SUSHI TEA Household in OSLO NORWAY- EUROPE- NOVEMBER 19, 2015.

MC VIET THAO- CBL (425)- SUSHI TEA Household in OSLO NORWAY- EUROPE- NOVEMBER 19, 2015.CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 425 với Việt Thảo đã được thực hiện vào ngày 19 tháng 11 năm 2015 tại Oslo Norway, Europe.

_ Nói chuyện với Anh Phong về sự thành công của ngành Sushi tại Na Uy.

resource