STUDENTFLAK 2012 – Brief – Blackeberg SP3A – GoPro Recap

Litet take a look at med GoPro vid Sp3A:s Studentexamen @ Blackebergs Gymnasium 2012, tack för alla fina år tillsammans! Länk till den längre versionen: resource